برچسب » رئیس کمیته امور بین‌الملل فدراسیون گلف

بازتاب گسترده جام “مینی‌گلف رسانه ایران” در سطوح بین‌المللی
1 سال قبل
مجتبی صفی‌پور :

بازتاب گسترده جام “مینی‌گلف رسانه ایران” در سطوح بین‌المللی

رئیس کمیته امور بین‌الملل فدراسیون گلف برگزاری دومین دور جام مینی‌گلف رسانه به شکل شایسته‌ای در سایت‌ها و مجامع رسانه‌ای بین‌المللی بازتابی داشته و مورد اقبال مقامات فدراسیون‌های جهانی و آسیایی قرار گرفته است.